ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 04/06/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/34.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes» (Ε-1580), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

I) Ανάπτυξη και μελέτη μεμβρανών νανοσωλήνων  άνθρακα για διαχωρισμούς μειγμάτων αερίων.
II) Ανάπτυξη σύνθετων μεμβρανών νανοδομών άνθρακα και πυριτίου για διαχωρισμούς μειγμάτων αερίων.

III), IV) Ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νανοπορωδών υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Για το γνωστικό αντικείμενο της πρώτης θέσης απαιτούνται:

- Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.
- Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο
- Εμπειρία στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό κεραμικών μεμβρανών με συστοιχίες νανοσωλήνων άνθρακα για εφαρμογές διαχωρισμού μειγμάτων αερίων.

Για το γνωστικό αντικείμενο της δεύτερης θέσης απαιτούνται:

- Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.
- Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο.
- Εμπειρία στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό κεραμικών μεμβρανών και προσροφητικών υλικών για εφαρμογές διαχωρισμού μειγμάτων αερίων.

Για το γνωστικό αντικείμενο της τρίτης & τέταρτης θέσης απαιτούνται:

- Πτυχίο Φυσικού, Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 9-7-2010 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, Δρ. Νικόλαο Κανελλόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503977 και στο e-mail Kanel@chem.demokritos.gr

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs211.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf