ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2010 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Workshop on X-FEL Radiation & its Applications

18-19 Ιουνίου 2010
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
(Κεντρικό Αμφιθέατρο)

 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε  Συνέδριο Ενημέρωσης  (Workshop)  για την  ακτινοβολία Χ-ray Free Electron Laser (X-FEL)  και τις εφαρμογές της  που διεξάγεται  στις 18-19 Ιουνίου 2010 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Το Workshop διεξάγεται στο πλαίσιο των δράσεων του χρηματοδοτούμενου από την ΓΓΕΤ Εθνικού Δικτύου BE/OPT-XFEL για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής X-FEL από την Ελληνική Επιστημονική κοινότητα. Στόχος του Workshop είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιστημόνων, ως εν δυνάμει χρηστών, για τις δυνατότητες αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού X-FEL. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι ειδικοί των X-FELs από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Οι παρουσιάσεις καλύπτουν βασικές αρχές λειτουργίας των X-Ray Free Electron Lasers καθώς και εφαρμογές τους σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων.


Το Workshop συνδιοργανώνεται  από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το ΕΙΕ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συμμετοχή  είναι δωρεάν. Στους φοιτητές θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Workshop και το δίκτυο BE/OPT-XFEL μπορείτε να βρείτε στο: www.xfel.gr.

Για την Οργανωτική Επιτροπή,

Δρ. Μεταξία Βλάση, Ερευνήτρια Α’
Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Τηλ. 210-6503574
Email: meta@bio.demokritos.gr


Τελικό Πρόγραμμα: 03_06_2010_XFEL_workshop_Program.doc
Αφίσα Προγράμματος: XFEL_Poster_final.ppt


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr