ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Agia Paraskevi, 03 June 2010 
 

ANNOUNCEMENT

 

Workshop on X-FEL Radiation & its Applications
June 18th-19th, 2010

NCSR "Demokritos", Athens, Greece

 
We invite you to attend the workshop on Χ-Ray Free Electron Laser (X-FEL) Radiation and its Applications, which will be held on June 18th-19th, 2010 at the National Center for Scientific Research "Demokritos", Athens, Greece.

The workshop is organized in the framework of the ΒΕ/ΟPT-XFEL Network, a Greek initiative aiming to adequately prepare the Greek scientific community for the unprecedented research opportunities created by X-ray lasers and in particular by the European Χ-FEL facility. The invited speakers are XFEL experts from Europe, USA and Japan. Presentations will mainly cover basic principles of XFEL operations and scientific applications in a wide range of fields that were inaccessible prior to XFEL.

The local organizers are the NCSR "Demokritos", the National Research Foundation and the Agricultural University of Athens. Participation is free for all attendants. Attendance certificates will be provided to all participants.

More information about the workshop and the BE/OPT-XFEL Network can be found at www.xfel.gr.

On behalf of the Organizing Committee,

Dr. Metaxia Vlassi,
Institute of Biology, NCSR "Demokritos"
Τηλ. +30-210-6503574
Email: meta@bio.demokritos.gr

Final Program: 03_06_2010_XFEL_workshop_Program.doc
Final Poster: XFEL_Poster_final.ppt

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr