ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 26-05-2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/32.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ALICANTE (ΕΕ 1585), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για  την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης ή μηχανικούς, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, ως εξής:

Θέση 1

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών, με εμπειρία σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών τεχνολογίας IMS (IP Multimedia Subsystem). Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε εγκατάσταση πλατφόρμας IMS, σε εγγραφή υπηρεσιών και παροχή μέσω πρωτοκόλλου SIP, σε αλγορίθμους μέτρησης της αντιληπτής ποιότητας (PQoS) υπηρεσιών video και σε μετρήσεις (monitoring) δικτύων.
  • Είναι επιθυμητά:  α) η εμπειρία σε γλώσσες C/C++ και JAVA, β) σε ερευνητικά έργα, γ) δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια

Θέση 2

  • Πτυχιούχος ΤΕΙ, με ειδικότητα  στην πληροφορική και πολυμέσα κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες, με εμπειρία σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών τεχνολογίας IMS. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε διαχείριση πλατφόρμας IMS και στην συνεργασία της με δίκτυα τεχνολογίας MPLS-DiffServ, UMTS και 802.x, σε παροχή υπηρεσιών με εγγυημένη ποιότητα και σε μετρήσεις της ποιότητας υπηρεσίας στο επίπεδο του δικτύου.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα, καθώς και δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι τις 29-06-2010 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ. Α. Κούρτη στο τηλέφωνο 210-6503166 και στο e-mail: kourtis@iit.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs205.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf