ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 27 Μαίου 2010
 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εργασίας με θέμα «Δομικός και Λειτουργικός Χαρακτηρισμός Σύνθετων Υλικών»
3 - 5 Ιουνίου 2010
Ουρανούπολη Χαλκιδικής
Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
ΕΚΕΦΕ «Δ»

 

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος διοργανώνει από 3 έως 5 Ιουνίου 2010 στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής ένα διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εργασίας με θέμα «Δομικός και Λειτουργικός Χαρακτηρισμός Σύνθετων Υλικών». Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν σημαντικοί επιστήμονες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πρόσφατα επιστημονικά επιτεύγματα και τρέχουσες εξελίξεις σε αυτό το πεδίο έρευνας. Έμφαση θα δοθεί στον χαρακτηρισμό νανοϋλικών με εφαρμογές στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, την ιατρική και το περιβάλλον. Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

http://www.tf.uns.ac.rs/dematen/site/index.php/wp5/75-the-second-fp7-workshop

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr