ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 27 Μαίου 2010
 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2010
5 - 16 Ιουλίου

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση, διοργανώνει από 5 έως 16 Ιουλίου 2010 Θερινό Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου είναι οργανωμένες σε:

- ένα Γενικό Κύκλο, όπου παρουσιάζονται γενικά τα γνωστικά πεδία δραστηριότητας του ''Δ'' με τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις σε κάθε πεδίο, και
- τρεις παράλληλους Ειδικούς Κύκλους, όπου παρουσιάζονται πιο εξειδικευμένα θέματα.

Οι θεματικές περιοχές που θα καλυφθούν στα πλαίσια του Σχολείου περιλαμβάνουν:

• Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
• Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
• Επιστήμες Ζωής και Βιοτεχνολογία
• Περιβάλλον - Ενέργεια - Ασφάλεια
• Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες - Μικροηλεκτρονική
• Πολιτιστική Κληρονομιά

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου  θα πραγματοποιηθούν από διακεκριμένους επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού  και το ΕΚΕΦΕ ''Δ''. Επίσης στα πλαίσια του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κέντρου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης http://edu.demokritos.gr.

Yποβολή αιτήσεων έως 21 Ιουνίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

• Nα εγγραφούν στη λίστα ανακοινώσεων του Θερινού Σχολείου, στέλνοντας κενό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxoleio2010-subscribe@edu.demokritos.gr
• Nα επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γρ. Εκπαίδευσης, http://edu.demokritos.gr

Πληροφορίες:


ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Γραφείο Εκπαίδευσης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή,
κα Ι. Αποστόλου, κος Β. Χρυσαφιάδης
Τηλ: 210 650 3055,
Fax: 210 651 0384,
e-mail: therino_sxoleio@edu.demokritos.gr,
URL: http://edu.demokritos.gr

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr