ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 26 Μαΐου 2010 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εκπροσωπεί την Ελλάδα ως affiliated member στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INSTRUCT

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» εκπροσωπεί την Ελλάδα ως affiliated member στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INSTRUCT (Integrated Structural Biology Infrastructure),  http://instruct.rns4u.com/, ένα ESFRI πρόγραμμα και συντονίζει τις εθνικές ομάδες χρηστών.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ειρήνη Μ. Μαυρίδου (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», mavridi@chem.demokritos.gr) και Ευαγγελία Χρυσίνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, echrysina@eie.gr ).


Υπεύθυνη διοίκησης: Σοφία Μαγκιά (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), smagki@central.demokritos.gr


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr