ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Μαίου 2010
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

 

Σύμβαση έργου προσανατολισμένης έρευνας υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)  και της γνωστής εταιρείας κατασκευής Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων  MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ , θυγατρικής της εισηγμένης στο ΧΑΑ MEVACO Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή εκ μέρους του διεθνώς αναγνωρισμένου Εργαστηρίου Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, με προϊστάμενο το Δρ. Β. Μπελεσιώτη,  για λογαριασμό της MEVACO, ερευνητικών – αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σχετικά με τα παραγόμενα "Θερμικά Ηλιακά Συστήματα" ( θερμοδοχεία – θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες) με σκοπό τη βελτιστοποίηση και πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα της απόδοσης και της αξιοπιστίας του ενεργειακού σχεδιασμού τους καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα μπορούσαν να προστεθούν στην γραμμή παραγωγής της MEVACO.

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε με προκαταρτικές συζητήσεις μεταξύ των διοικήσεων των δύο φορέων και κατέληξε μετά από επισκέψεις-ξεναγήσεις τόσο στις εγκαταστάσεις της MEVACO όσο και στις εγκαταστάσεις του  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ , στην οριστικοποίηση της σύμβασης και στην υπογραφή της στις 20/04/2010 από την πλευρά του ΕΚΕΦΕ «Δ»  από τον Δ/ντή και Πρόεδρο του ΔΣ  Δρ. Δ. Νιάρχο και από την πλευρά της εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιορδάνη  Κιοπελή.

Η MEVACO με αυτήν την υψηλού επιπέδου συνεργασία, προσδοκά την ενίσχυση του κύρους της και της θέσης της, τόσο στην εγχώρια αλλά ακόμη περισσότερο στην παγκόσμια αγορά των θερμικών ηλιακών συστημάτων, δοθέντος ότι τα προϊόντα που θα παράγει θα φέρουν την σφραγίδα του διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» θεωρεί ότι η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει το μήνυμα προς την εγχώρια βιομηχανία για τις δυνατότητες συνεργασίας και παροχής εξειδικευμένων και υψηλού επιπέδου ερευνητικών/ αναπτυξιακών υπηρεσιών στην Ελληνική βιομηχανία και γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία.

Αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης έγινε μέσα σε μια εξαιρετικά φιλική ατμόσφαιρα που ταυτόχρονα ήταν γεμάτη αισιοδοξία για την πορεία και τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

   
 
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr