ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010
Δελτίο Τύπου
Επίσκεψη του Νέου Επιστημονικού Ακόλουθου της Γαλλικής Πρεσβείας
Mr Nourdine Amlaiky
Τετάρτη 10.2.10


Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Νέου Επιστημονικού Ακόλουθου της Γαλλικής Πρεσβείας για ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου, όπως ζητήθηκε από την Γαλλική Πρεσβεία, σήμερα Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του περιλάμβανε συνάντηση με τον Δρ. Δ. Νιάρχο Δ/ντη & Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες του κέντρου, και τους Δ/ντες των Ι.Ρ.Ρ.Π Δρ. Γ. Παντελιά, Ι.Β. Δρ. Ε. Τσιλιμπάρη και ΙΜΕΛ Δρ. Δ. Τσουκαλά, και ακολούθησε ξενάγηση στα παραπάνω Ινστιτούτα.

Τέλος, με το πέρας της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Κέντρου, ο Dr Nourdine Amlaiky χαρακτήρισε θετική την διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, και από τα δύο μέρη συμφωνήθηκε η δρομολόγηση διαδικασίας δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε Ερευνητικά Κέντρα , ΑΕΙ και Βιομηχανία και αντιστρόφως ενημέρωση του προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ» για τις ερευνητικές δραστηριότητες και προτεραιότητες της Γαλλίας.


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον – Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr