ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2009

Δελτίο Τύπου
Eπίσκεψη του Καθ. Α. Μητσό, ΓΓΕΤ
στο ΕΚΕΦΕ «Δ»
22.12.09


Tο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», επισκέφτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2009, ο καθ. Α. Μητσός, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση της εποπτεύουσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για τις επιτυχίες και τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ «Δ». Η επίσκεψη διήρκεσε σχεδόν 4 ώρες και η γενική αίσθηση και από τα δύο μέρη ήτανε θετική. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε συνάντηση με το Δ.Σ. του «Δ», όπου παρουσιάστηκαν από τον Δ/ντή και Πρόεδρο του ΔΣ Δρ. Δ. Νιάρχο, οι δραστηριότητες και τα κυριότερα σημεία του Επιστημονικού-Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ» για το 2008-2012.

Κατόπιν έγινε επίσκεψη σε όλα τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δ», όπου οι Δ/ντες αναφέρθηκαν αντίστοιχα για τις επιτυχίες και ανάγκες σε επίπεδο Ινστιτούτου.

Συνοψίζοντας τα θέματα που συζητήθηκαν και αναμένουν απάντηση είναι:

- Ενίσχυση του ρόλου του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο
- Καταβολή της β’ δόσης της συγχρηματοδότησης των Ερευνητικών προγραμμάτων από ΕΕ
- Ανάγκη άμεσης θέσπισης πλαισίου για την Ε&Τ, που θα επηρεάσει και την δομή και εξέλιξη του «Δ»
- Ακριβής προσδιορισμός του % ΑΕΠ για την Ε&Τ
- Κανονικοποίηση προσωπικού του ΕΚ, στις μεταβατικές διατάξεις του Νέου Νόμου για Ε&Τ
- Ενίσχυση υποτροφίας στα επίπεδα ΠΕΝΕΔ
- Προκήρυξη νέων θέσεων

Ο κ. Γενικός, μετά από την «μαραθώνια» επίσκεψη στο ΕΚΕΦΕ «Δ», δήλωσε την ικανοποίηση του για το έργο που παράγεται στο «Δ», αναγνώρισε την συνεισφορά του «Δ» στην έρευνα και εκπαίδευση και την ανάγκη αναβάθμισής της και υποσχέθηκε να κάνει τις αναγκαίες θεσμικές και οικονομικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ερευνητών και των άλλων εργαζομένων στο «Δ», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δ» ευχαρίστησε εκ μέρους όλων τον κ. Γενικό για την φροντίδα και την συμπαράσταση που δείχνει για την επίλυση, στα πλαίσια του δυνατού, των διαφόρων προβλημάτων του Κέντρου.Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής.Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr