ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009
Δελτίο Τύπου
Επίσκεψη του Πρώτου Γραμματέα της Ιαπωνικής Πρεσβείας
Mr Shigeru Kikuma
Τετάρτη 16.12.09Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Fisrt Secretary (Head of the Political Section) της Ιαπωνικής Πρεσβείας Mr Shigeru Kikuma όπως ζητήθηκε από την Ιαπωνική Πρεσβεία και συνοδευόταν από τον Mr Fumio Enomoto Fisrt Secretary of Economic Section, για ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου, σήμερα Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του περιλάμβανε συνάντηση με τον Δρ. Δ. Νιάρχο Δ/ντη & Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και ξενάγηση στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας και στο Εργαστήριο Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων.


Τέλος, με το πέρας της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Κέντρου, ο Πρέσβης χαρακτήρισε θετική την διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, και από τα δύο μέρη συμφωνήθηκε η δρομολόγηση διαδικασίας δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε Ερευνητικά Κέντρα , ΑΕΙ και Βιομηχανία και αντιστρόφως ενημέρωση του προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ» για τις ερευνητικές δραστηριότητες και προτεραιότητες της Ιαπωνίας.
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον – Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
210- 650 3002, email: florzo1@central.demokritos.gr