ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ                             

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

              

 

            Aγ. Παρασκευή, 11 Μαΐου 2010 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διεξαγωγή Συνεδρίου Ενημέρωσης  (workshop)  για την ακτινοβολία  X-FEL και τις εφαρμογές της

18-19 Ιουνίου 2010 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

(Κεντρικό Αμφιθέατρο)

 

 

Πρόσφατα εγκρίθηκε από την ΓΓΕΤ ένα Εθνικό Δίκτυο (ΒΕ/ΟPT-XFEL)# για την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής Χ-FEL (Χ-ray Free Electron Laser) από την Ελληνική Επιστημονική κοινότητα.  Για πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές εφαρμογές του X-FEL επισκεφθείτε το site http://www.xfel.eu/research/possibilities/.

Η πρώτη φάση καταγραφής του ενδιαφέροντος της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας για την Ευρωπαϊκή υποδομή X-FEL (Xray Free Electron Laser) που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Αμβούργο της Γερμανίας το 2014, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Συγκεντρώθηκαν περίπου 70 ερωτηματολόγια από τους περισσότερους ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, με βάση τα οποία  προκύπτει σημαντικό ενδιαφέρον για τις επιστήμες της Χημείας, της Φυσικής, της Βιολογίας και των Υλικών.

 

Στο πλαίσιο του ΒΕ/ΟPT-XFEL και για την πληρέστερη ενημέρωση της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διοργανώνεται Συνέδριο Ενημέρωσης  (workshopγια το X-FEL και τις εφαρμογές του στις 18-19 Ιουνίου 2010 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». To Συνέδριο συνδιοργανώνεται από τους Φορείς: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΙΕ και Γεωπονικό Παν. Αθηνών.

 

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι ειδικοί στην ακτινοβολία FEL και τις εφαρμογές της, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκoύ X-FEL και χρήστες αναλόγων υποδομών στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.  Οι παρουσιάσεις τους θα αφορούν κυρίως στις δυνατότητες της υποδομής και θα περιγράφουν με παραδείγματα το εύρος των εφαρμογών που ανοίγονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.

 

Στο τέλος Μαΐου θα λάβετε το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.  Μέχρι τότε,  παρακαλούμε σημειώστε τις παραπάνω ημερομηνίες και ενθαρρύνετε και νέους ερευνητές που συνεργάζονται μαζί σας να το παρακολουθήσουν.

 

Η συμμετοχή  στο Συνέδριο θα είναι δωρεάν.

Η λίστα των ομιλητών μέχρι σήμερα περιλαμβάνει τους:

 

 

Massimo Altarelli, Chairman of the European XFEL Management Board, European XFEL GmbH, Germany

(The European X-ray Free-Electron Laser in Hamburg)

 

Henri Bachau, Universite Bordeaux, France

(Non-linear processes in simple atoms and molecules interacting with vuv and xuv short laser pulses)

 
Loren Beitra, London Centre for Nanotechnology, University College London, UK (Prof. I. Robinson’s lab)
(Coherent x-ray diffraction imaging of Au nanocrystals in order to reveal strain and crystallographic defects)

 

Majed Chergui, Ecole Polytechnique Federale, Lausanne, Switzerland

(Optical and X-ray studies of the ultrafast molecular dynamics in solutionς)

 

Stefan Eisebitt, Technische Universitat Berlin, Berlin, Germany

 (Material Sciences, to be announced)

 

Luca Perfetti, Ecole Polytechnique Palaiseau. Paris, France

(Time resolved photoemission of highly correlated materials)

 

Joachim Pfluger, DESY/HASYLAB-Hamburg, Germany

(Undulator systems for the European XFEL and potential developments for Laser driven accelerators)

 

Aymeric Robert, Linac Coherent Light Source, SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford, USA
(Material Sciences, to be announced)

 

Johen Schneider, DESY/Hamburg. Center for Free-Electron Laser Science CFEL, Germany

(The Linac Coherent Light Source at SLAC: Facility and early science)

 
Changyong Song, RIKEN SPring-8 Center/Harima Institute, Japan
(Diffractive Imaging of Biological Specimens with Intense, Coherent X-rays)

 

Josef Tiggesbaumker, Universitat Rostock, Rostock, Germany

(Current FEL experiments and possible applications with the X-FEL, in particular with respect to nanoparticles and clusters)

 

Thomas Tschentscher, Member of the European XFEL Management Board, European XFEL, Germany.

(European XFEL scientific applications and the related instrumentation)

 

Edgar Weckert, Member of the Scientific Advisory Committee of the European XFEL,  DESY/Hamburg, Germany.

(XFEL application in Structural Biology).

 

 

 

Για την  Οργανωτική Επιτροπή,

 

Δρ. Μεταξία Βλάση, Ερευνήτρια Α’

Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

15310 Αγ. Παρασκευή Αττικής

Τηλ. 210-6503574

Email: meta@bio.demokritos.gr

 

 

 

# Στο δίκτυο ΒΕ/ΟPT-XFEL για την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού X-FEL από την ελληνική επιστημονική κοινότητα που χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ, συμμετέχουν: το ΙΤΕ (ΕΥ: Μιχ. Κοκκινίδης – ΙΜΒΒ), το Παν. Κρήτης,, το ΕΙΕ, το ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος,, το Γεωπονικό Παν. Αθηνών, το Δημοκρίτειο Παν. Θράκης , το Παν. Πατρών και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

 

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον – Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων  & Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002
email : florzo1@central.demokritos.gr