Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής)ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
Αγ.Παρασκευή : 10/05/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/28.2010

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων “Μίκρο και Νάνο λιθογραφία και εγχάραξη” (EE 1325) και SPAM - Surface Physics for Advanced Manufacturing” (ΕΕ 1527), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, ως εξής:


1.      1 θέση Φυσικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονική και εμπειρία στην κατεργασία υλικών με πλάσμα.

2.      1 θέση Διδάκτορα Χημικού με εμπειρία στην κατεργασία πολυμερών με πλάσμα και στην κατασκευή μικροαναλυτικών διατάξεων.

Και για τις δύο θέσεις είναι απαραίτητη η γνώση αγγλικής (πολύ καλή – άριστη). Προηγούμενη εμπειρία, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, συστατικές επιστολές θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Οι επιλεχθέντες θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι τις 14-06-2010 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (Ταχυδρομική διεύθυνση:  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δρα Ε. Γογγολίδη στο τηλέφωνο 210-6503237.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ


Σχετικό Αρχείο: Jobs202.doc
Αίτηση:
Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf