ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29 Απριλίου 2010

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2010)

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2010) - http://www.setn2010.gr/, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, 4-7 Μαΐου, 2010. Το ΣΕΤΝ 2010 συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την Ελληνική Εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ).

 

Πρόκειται για  το μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός στον Ελληνικό χώρο σχετικά με τα επιτεύγματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, πολλά από τα οποία αξιοποιούνται σε πρακτικές εφαρμογές, όπως η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα (data mining), η μηχανική όραση (machine vision), η ρομποτική, η μηχανική μετάφραση (machine translation), οι μηχανές αναζήτησης πληροφορίας στο διαδίκτυο, τα συστήματα προφορικών διαλόγων, τα συστήματα διαχείρισης εγγράφων, κ.ά.

Το ΣΕΤΝ οργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την Ελληνική Εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) σε συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα ή ΑΕΙ. Παρέχει στους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης την ευκαιρία διάδοσης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών και προώθησης νέων συνεργασιών. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της Πληροφορικής να ενημερωθούν για καινοτόμες πρακτικές εφαρμογές που αξιοποιούν μεθόδους και τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Η συμμετοχή στο συνέδριο ΣΕΤΝ 2010 είναι διεθνής και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200 συνέδρους από την Ελλάδα κυρίως αλλά και από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

  • Συνεδρία για την αξιοποίηση τεχνολογιών από τη βιομηχανία, που έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση και το σχεδιασμό που υπάρχει σχετικά με την αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης από τη βιομηχανία, με έμφαση στον Ελληνικό χώρο.
  • Συνεδρία για τη διαχείριση ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών από την ερευνητική κοινότητα.
  • Το 1ο επίσημο τουρνουά ρομποτικού ποδοσφαίρου RoboCup που διοργανώνεται στην Ελλάδα (βλ. http://www.setn2010.gr/robocup). Σ'αυτό συμμετέχουν ομάδες από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία. Το τουρνουά θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου. Την Παρασκευή 7 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν αγώνες επίδειξης ανοιχτοί στο κοινό.
  • Επιστημονικά σεμινάρια.
  • Προσκεκλημένες ομιλίες από επιστήμονες με διεθνή καταξίωση.
  • Εξειδικευμένες συνεδρίες, όπως επίδειξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών από φοιτητές και βράβευση της καλύτερης εργασίας, παρουσίαση σημαντικών εργασιών Ελλήνων επιστημόνων.

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 6503002
email: florzo1@central.demokritos.gr