Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια των αναγκών λειτουργίας των Κεντρικών Αποθηκών του, διενεργεί έρευνα αγοράς προκειμένου να προμηθευτεί «Υλικά Καθαριότητας», στη ποσότητα και σύμφωνα με τις κατωτέρω προδιαγραφές (σχετικά αρχεία).