Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια των αναγκών λειτουργίας των Κεντρικών Αποθηκών του, διενεργεί έρευνα αγοράς προκειμένου να προμηθευτεί «χαρτικά» όπως αυτά αναφέρονται στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο.