ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με Αρ. πρωτ: 100/2018-1496

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια των αναγκών λειτουργίας των Κεντρικών Αποθηκών του, διενεργεί έρευνα αγοράς προκειμένου να προμηθευτεί «σακούλες απορριμμάτων», στη ποσότητα και με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Σχετικά: Ανακοίνωση