Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό πρωτ. 015/2018-811 ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού.