ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΗΛΙΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN ISO 9001:2000 Νο. 20 100 52000 995)

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιστήμης Υλικών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Β. Πετρουλέας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(210)-6503344

E-MAIL

vpetr [at] ims.demokritos.gr

URL

http://www.ims.demokritos.gr/

FAX

(210)-6519430

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ι. Σανάκης, Ν. Ιωαννίδης

 

Δραστηριότητες

Υγροποίηση και διάθεση υγρού ηλίου.

Διαθέσιμη Υποδομή

Υγροποιητής ηλίου (πιστοποιημένη μονάδα)

Παροχή Υπηρεσιών / Προϊόντα

Παραγωγή υγρού ηλίου

Συνεργαζόμενοι Φορείς

  • Νοσοκομεία (μαγνητικοί τομογράφοι)

  • Πανεπιστήμια

  • Ερευνητικά κέντρα

  •  Εταιρείες διακίνησης αερίων (Linde, L'air Liquide, Messer, Αεροσκόπιο)