Απ ευθείας Ανάθεση προμήθειας ενός εξαχνωτή ηλεκτρονικής δέσμης (e-gun), με Αρ. Πρ. 015/2018-572

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Energy Efficient Embedded Non-Volatile Memory and Logic based on Ferroelectric Hf(Zr)O2» Ε_12190 πρόκειται να προβεί στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός εξαχνωτή ηλεκτρονικής δέσμης (e-gun) με τα απαραίτητα για τη λειτουργία του συνοδευτικά εξαρτήματα, όπως ένα τροφοδοτικό, ένα σύστημα ελέγχου της δέσμης, ένα σκίαστρο καθώς και την κατάλληλη υποδομή όπως σύστημα ψύξης με νερό και ηλεκτρονική γείωση από την εταιρεία «DCA Instruments Oy»

Σχετικά:Ανακοίνωση