Θέσεις εργασίας 2018

16/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 17/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

16/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 17/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

16/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 16/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

16/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 13/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

16/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 16/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

16/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 20/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download

14/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 17/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

12/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού 1: 30/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού 1: Download
Αρχείο Πρακτικού 1: Download

Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού 2: 17/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού 2: Download
Αρχείο Πρακτικού 2: Download

Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού 3: 17/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού 3: Download
Αρχείο Πρακτικού 3: Download

12/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 17/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

12/3/2018
Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 12/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

21/2/2018
Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού Θέσης 1: 03/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού (Θέση 1): Download
Αρχείο Πρακτικού (Θέση 1): Download

 Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού Θέσης 2: 13/04/2018
 Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού (Θέση 2): Download
 Αρχείο Πρακτικού (Θέση 2): Download

14/2/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 03/04/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download

9/2/2018
Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 28/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

8/2/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 19/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού 2: Download
Αρχείο Πρακτικού 2: Download

8/2/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 19/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download

8/2/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 19/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download

24/1/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 07/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download

22/1/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 14/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download
Πίνακας Αξιολόγησης: Download

22/1/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 30/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download

19/1/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 06/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

16/1/2018
Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 15/02/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

16/1/2018
Κατάσταση Προκήρυξης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 23/02/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download

12/1/2018
Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 15/02/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download

Σελίδα: 1