Live Broadcasting
ΕΛ | EN
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 15/05/2017
Αρ. Πρωτ: 015/2017-957
 

Έρευνα Αγοράς

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» _Ε-10378 επαναλαμβάνει την έρευνα αγοράς για την προμήθεια σακουλών απορριμμάτων με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Όπως υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, όπου θα αποδέχεστε το συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών και θα προσφέρετε τιμή ανά είδος _ ομάδα σακούλας. Στην τιμή να αναφέρεται ξεχωριστά καθαρή αξία και ποσοστό ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση των προϊόντων στις Κεντρικές αποθήκες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Επιπρόσθετα στον φάκελο της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, να κατατεθεί πιστοποιητικό ποιότητας - ISO των προσφερόμενων σακουλών καθώς και έγγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς όρους ή αιρέσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δείγματα από κάθε προσφερόμενο είδος. Η ποσότητα του δείγματος πρέπει να είναι αρκετή, προκειμένου να δοκιμασθεί από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την επιλογή του καταλληλότερου δείγματος.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει διαφορετικό μειοδότη για κάθε ζητούμενο είδος (ομάδα).
Ο συνολικός προϋπολογισμός την συγκεκριμένης έρευνας αγοράς ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ #4.900,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφονται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται μέχρι τις 31/5/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την υποβολή προσφορών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας. Εκπρόθεσμές προσφορές θα επιστρέφονται σφραγισμένες και δεν θα εξετάζονται από την επιτροπή αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 01/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Σχετικό Αρχείο: diag420.pdf
Τεχνικές Προδιαγραφές: ΝΕΕΣ_PRODIAGRAFES_SAKOULES_2017_2v3.pdf
 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝA