Προκήρυξη για την πλήρωση 15 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προσδιορισμός στόχων και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων για Εφαρμογές στην υγεία και το Περιβάλλον (SANITURA)» (Ε-12177) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002514 στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών& Εφαρμογών (ΙΒΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 15/01/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού (2): Download
Αρχείο Πρακτικού: Download