Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – σύμφωνα και με την απόφαση του ΔΣ, Συνεδρία 614η – για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης έως την λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «NET-Tools - Novel Education and Training Tools based on digital applications related to Hydrogen and Fuel Cell Technology» (Ε-12144) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission (HORIZON 2020), με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 736648.


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 29/01/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download