Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Ε-10470)