Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Ε-10470)


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 07/12/2017
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download