Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Γραφείο Προέδρου) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-2100