Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1934


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 03/10/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download