Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Εργαστήριο Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1933


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 06/11/2017
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download