Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Γραφείο Προέδρου) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1874