Προκήρυξη για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη ερευνητή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1873

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 26/09/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download