2 Αυγούστου 2017
 
 
52ο Θερινό Σχολείο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
 

Από τις 3 έως τις 14 Ιουλίου 2017 το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Kέντρο της Ελλάδας, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», άνοιξε τις πόρτες του σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης.

Συνεχίζοντας την πολυετή παράδοσή του ο «Δημόκριτος» πρόσφερε τη δυνατότητα σε 120 συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού  στους βασικούς τομείς έρευνας του Κέντρου, όπως Επιστήμες Ζωής, Περιβάλλον, Ενέργεια, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Νέα Υλικά, Νανοτεχνολογία, Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Πυρηνική Τεχνολογία, καθώς και να επισκεφτούν τα Εργαστήρια που τους ενδιαφέρουν και να γνωρίσουν από κοντά το αληθινό πρόσωπο της επιστημονικής έρευνας.

Οι φοιτητές στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάποιες διαλέξεις του 5th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation που πραγματοποιήθηκε στις 5-7.7. όπως και την Ημερίδα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης – Eurαxess ( 14.7.)

Με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τη φετινή διοργάνωση του Θερινού Σχολείου παρακολούθησαν και πρόσφυγες απόφοιτοι θετικών επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες :
Θερινό Σχολείο : http://edu.demokritos.gr/ge/events

5th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation : http://events.demokritos.gr
 

 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»/ΔΔ/Τμήμα Οργάνωσης και Παραγωγικότητας/Δημόσιες Σχέσεις
210 650 3040
communications@central.demokritos.gr