Προκήρυξη για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1770


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 13/12/2017
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download