Προκήρυξη για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ)) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1770