Προκήρυξη για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ)) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1768


Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 02/10/2017
Αρχείο Πρακτικού: Download