Μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Γραφείο Προέδρου) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1765


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 21/11/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download