Δώδεκα (12) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ)) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1764

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 14/09/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download