Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη (Γραφείο Προέδρου) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1609