Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1608


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 25/08/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download