Δελτίο Τύπου
Συμπεράσματα από το 2ο Επιστημονικό Εργαστήριο στην «Επιστήμη Υλικών για Παραγωγή Ενέργειας από Σύντηξη», ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα, 13-15 Ιανουαρίου 2010


Αγ.Παρασκευή : 08-02-2010


Στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στο πλαίσιο του 2ου Επιστημονικού Εργαστηρίου «Επιστήμη Υλικών για Παραγωγή Ενέργειας από Σύντηξη» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13 έως 15 Ιανουαρίου 2010, συγκεντρώθηκαν εξήντα κορυφαίοι Ερευνητές από 17 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης για να συζητήσουν συντονισμένες δράσεις σχετικά με τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας Σύντηξη.
 
Η παραγωγή ενέργειας από σύντηξη ως καύσιμο θα χρησιμοποιήσει τελικά το νερό. Πρόκειται για μια μέθοδο εγγενώς ασφαλή η οποία προσφέρει ζωτικά πλεονεκτήματα, όπως μηδενικές εκπομπές άνθρακα, μηδενική ατμοσφαιρική ρύπανση και απεριόριστη καύσιμη ύλη. Ακόμη και τα πυρηνικά απόβλητα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένου όγκου και ύστερα από λίγες δεκαετίες, καθώς δεν θα έχουν μακρόβια ισότοπα, θα είναι ανακυκλώσιμα.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοπορία στη διεθνή προσπάθεια για παραγωγή ενέργειας από σύντηξη είναι κεντρικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης. Για αυτό τον σκοπό το μεγάλης κλίμακας διεθνές επιστημονικό πείραμα, με την ονομασία IΤΕR, κατασκευάζεται στο Cadarache, στη Νότια Γαλλία. Με το ITER,  στο οποίο εκτός από την Ε.Ε. συμμετέχουν η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Νότια Κορέα και οι Η.Π.Α. θα προσδιοριστούν οι παράμετροι, οι συνθήκες και τα υλικά ώστε στο επόμενο στάδιο να παραχθεί εμπορικά αξιοποιήσιμη ενέργεια μέσω σύντηξης.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα Σύντηξης με τη συμμετοχή 6 Πανεπιστημίων (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  Πανεπιστήμιο Κρήτης) και 2 Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνας και Τεχνολογίας) και η συμμετοχή της είναι τόσο σον τομέα της Φυσικής Πλάσματος όσο και στον τομέα της Τεχνολογίας των Υλικών. Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχοντας αξιόλογη συμμετοχή στη μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας σύντηξης προφέροντας μοναδικές ερευνητικές υποδομές ανέλαβε την διοργάνωση αυτής της συνάντησης που είχε ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη συντονισμένων ερευνητικών δράσεων της Ε.Ε. για υλικά σύντηξης «νέας γενιάς».

Οι σύνεδροι συμπέραναν ότι έχουν αναπτυχθεί ισχυρές συνεργασίες και κοινοπραξίες μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες για την ανάπτυξη υλικών ώστε να γίνει πραγματικότητα η παραγωγή ενέργειας από σύντηξη. Παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα και μελέτες υλικών για τη σύντηξη σχετικές με την παρασκευή αυτών, τη βελτίωση των μηχανικών τους ιδιοτήτων και της μικροδομής τους καθώς και την επίδοση και αντοχή αυτών σε ακραίες συνθήκες που επικρατούν στη σύντηξη. Επίσης τονίστηκε ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική σύμπραξη ερευνητών από τη σύντηξη με ειδήμονες της επιστήμης υλικών, ενσωμάτωση μεγάλων ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων και ανάπτυξη νέων Ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών για τη μελέτη των υλικών σύντηξης. Παρουσιάστηκαν καινοτόμες ιδέες  για σύγχρονα υλικά, τα οποία  θα έχουν εφαρμογές και σε άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας και βιομηχανικούς κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Παρόλη τη μεγάλη πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί δεν υπάρχουν ακόμη τα υλικά τα οποία μπορούν να αντέξουν τις ακραίες συνθήκες που θα επικρατούν στο μελλοντικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από σύντηξη. Στο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της παραγωγής ενέργειας από σύντηξη αυτά τα υλικά πρέπει να είναι έτοιμα σε 20 περίπου χρόνια. Το χρονικό αυτό όριο για την παραγωγή υλικών που σήμερα δεν υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρό και για αυτό οι Σύνεδροι τόνισαν ότι χρειάζεται η έρευνα υλικών για τη σύντηξη να αποτελέσει κεντρικό άξονα της ερευνητικής πολιτκής της Ε.Ε. και των χωρών μελών μέσω του ενιαίου χώρου Ευρωπαϊκής έρευνας.

Επικοινωνία:

Δρ Κωνσταντίνα Μεργιά
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
15310 Αγία Παρασκευή, Αθήνα
τηλ: +30-210-6503706
fax: +30-210-6533431Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 6503002
email: florzo1@central.demokritos.gr

Ημερομηνία Καταχώρησης: 27/1/2010