Παράταση στη με αριθμό 015/2017-1131/31-5-2017 εκδήλωση ενδιαφέροντος (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1587


Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης 1ου Πρακτικού: 18/07/2017
Αρχείο 1ου Πρακτικού: Download
Ημερομηνία Ανάρτησης 2ου Πρακτικού: 26/07/2017
Αρχείο 2ου Πρακτικού: Download
Αρχείο Πινάκων Επιλογής: Download


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης 7ου Πρακτικού : 30/08/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download