Δελτίο Τύπου

Kοπή Πίτας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
 
Tην Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010 στις 12:00 μ.μ. στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο κεντρικό Αμφιθέατρο του Κέντρου, όπου «παρουσιάστηκε ο απολογισμός του προηγούμενου έτους και τιμήθηκαν οι αφυπηρετούντες συνάδέλφοι με απονομή πλακετών» στα πλαίσια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομο αγιασμό και παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού του ΕΚΕΦΕ «Δ» από τον Δρ. Δ. Νιάρχο Διευθυντή και Πρόεδρο Δ.Σ.. και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παράδοση του πιστοποιητικού ISO 9001 στο ΕΚΕΦΕ «Δ» από τον Γενικό Δ/ντη κ. Πελτέκη της TUV HELLAS.

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή τιμητικών πλακετών στους συνταξιούχους του έτους 2009 και ακολούθησε κλήρωση δώρων για το προσωπικό του Κέντρου, που ευγενικά προσφέρθηκαν από τους χορηγούς της εκδήλωσης.

Χορηγοί:
Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Πειραιώς Τράπεζα, Alpha Bank, TRIAENA Congress Tours, Πλαίσιο Computers, Anti Sel, Καυκάς Ηλεκτρονικό Υλικό 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 6503002
 email: florzo1@central.demokritos.gr 


Ημερομηνία Καταχώρησης: 14/1/2010