Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1568


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 22/08/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download