Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1567