Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1564

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 30/08/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download