ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-2-2017
Αρ. Πρωτ: 015/2017-292
 
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω σχετικών,  δίδεται  παράταση  στη  με  αριθμό  015/2016-2672/29-12-2016 προκήρυξη – στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» – με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις στην αγγλική γλώσσα για σύναψη υποτροφίας / εργασίας, για εξήντα οχτώ (68) θέσεις, ως εξής:

  • Υποψήφιοι Διδάκτορες (PhD), διάρκειας σύμβασης υποτροφίας τεσσάρων (4) ετών. 
  • Υποψήφιοι Μεταδιδακτόρες (PostDoc), διάρκειας σύμβασης εργασίας τριών (3) ετών.
  • Υποψήφιοι Συνεργαζόμενοι Ερευνητές (Adjunct Researchers), διάρκειας σύμβασης εργασίας τεσσάρων (4) ετών.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για την ανωτέρω προκήρυξη και τις ανωτέρω θέσεις ορίζεται η  Τρίτη  21  Μαρτίου  2017 (21-3-2017).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πιο κάτω, στο σχετικό αρχείο (http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1921).
 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Νικόλαος Ράικος

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 26/05/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download