Τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ)) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1057