Πρόσληψη Μεταδιδακτορικού συνεργάτη – Διδάκτορα Μοριακής Ογκολογίας - Γενετικής (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.)) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-11

Κατάσταση Προκήρυξης : Άγονη
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 31/07/2017
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download