Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ιατρού βιοπαθολόγου - μικροβιολόγου με Αρ. Πρωτ: 100/2017-2573

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό 100/2017 – 2184 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Βιοπαθολόγου - Μικροβιολόγου για τη διενέργεια τακτικών αιμοληψιών και εργαστηριακού έλεγχου μικροβιολογικών, αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, με σκοπό την πρόληψη και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του τακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ")» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαϊου 2017 και ώρα 09:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω Συνοπτικού Διαγωνισμού.