Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.)) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-175


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 13/03/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download