Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη – Μηχανικού (Γραφείο Προέδρου) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-174


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 21/03/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download