Δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Γραφείο Προέδρου) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-173


Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε η θέση καθαριότητας
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 06/04/2017
Αρχείο Πρακτικού: Download

Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε η θέση της νοσοκόμας
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 24/07/2017
Αρχείο Πρακτικού: Download